Açai Smoothie Bowl

Açai Smoothie Bowl

(WITH GLUTEN-FREE GRANOLA)

$24

 PER CASE (1 case = 4 smoothie bowl boxes)

Paleo Açai Smoothie Bowl

Paleo Açai Smoothie Bowl

(WITH PALEO GRANOLA)

$24

 PER CASE (1 case = 4 smoothie bowl boxes)

#BOWLSGOALS